Tilbake til Agenda Nord-Norge 2023

Jens-Harald Jenssen

Daglig leder i Seacloud AS

Jens-Harald Jenssen har omfattende erfaring fra næringslivet og har siden 2021 ledet tech-selskapet Seacloud AS til internasjonal vekst innen leveranser til havbruksnæringen. Tidligere tjenestegjorde han som direktør i Serit Eltele, en av landsdelens største privateide IT-selskaper, og hadde tidligere erfaring innen eiendomsforvaltning og -utvikling i Finnmark. I sin rolle som reiselivssjef i Finnmark spilte han også en nøkkelrolle i utviklingen av vinterturisme i landsdelen på begynnelsen av 2000-tallet.

Jens har sittet i styrer i en rekke ulike selskaper i ulike bransjer. For øyeblikket er han styreleder for Filmfond Nord og er aktivt involvert i fusjonsprosessen mellom filmfondet, Nordnorsk Filmkommisjon og Nordnorsk Filmsenter.

Se foredragene fra Agenda Nord-Norge 2023 her!

Relatert