Ung i nord

Innsikt og kunnskap om de unge er viktig for beslutninger som tas i dag- om fremtiden.

Kunnskapsbanken setter et ekstra fokus på unge voksne gjennom Barometer X som gir oss innsikt i hva som ligger til grunn for de unge voksnes livsvalg, og gjennom Unge Stemmer løftes perspektivene til de unge frem.