Nord-Norge i verden #8: Er det noe galt med boligpolitikken?

I Nord-Norge er vi avhengige av mobilitet, for å fylle de jobbene som er ledige og utnytte all kapasitet. Rapporten fra Kunnskapsbanken for Nord-Norge peker på at prisutviklingen gjør at det blir vanskeligere å flytte på seg fra distriktet til mer sentrale strøk, men også fra sentrale strøk til distriktet, for å få ny jobb eller studere. Er det noe galt med boligpolitikken? Og hvem er egentlig vinnerne og taperne i dagens boligmarked? For å finne svar har vi med oss forsker Carl Erik Nyvold ved Kunnskapsparken Bodø, avdelingsdirektør Lena Elisabeth Jørgensen i Husbanken og konserndirektør for kreditt og risikostyring i SpareBank1 Nord-Norge, Liv Bortne Ulriksen.