Nord-Norge i verden #4: Gruvedrift i nord – en milliardindustri eller Norges skam?

Programleder Stein Vidar Loftås får besøk i studio av forsker Guttorm Christensen i Akvaplan-niva. Han har ledet arbeidet med å kartlegge konsekvensene av etablering av gruvedrift i Repparfjord i Kvalsund kommune. I tillegg er daglig leder for gruveselskapet Nussir, Øystein Rushfeldt, med på telefon. Det samme er rådsmedlem i Sametinget, Silje Karine Muotka og Natur og Ungdom.