Nord-Norge i verden #34: Krise gir digitalt løft for utdanningssektoren

Koronakrisen tvinger samfunnet til å tenke nytt og ta i bruk teknologiske løsninger for å få hjulene til å gå rundt. Dette gjelder også utdanningssektoren, hvor elever og studenter må logge på - i stedet for å møte opp. En av konsekvensene er at det foreløpig ikke er noen elever ved videregående skoler i Troms og Finnmark som har droppet ut i løpet av koronakrisen. Hvor langt er digitaliseringen kommet innenfor utdanningssektoren? Hvilke konsekvenser vil koronakrisen få for utdanningstilbudet i fremtiden? Programleder Stein Vidar Loftås har med seg Børre Krudtå, Mona Mathisen og Tommy Nordeng. Børre Krudtå er divisjonsdirektør for næring og kompetanse i Troms og Finnmark fylkeskommune. Mona Mathisen er seksjonsleder for utdanning.no. Tommy Nordeng er daglig leder i e-læringsbedriften Cerpus AS.