Nord-Norge i verden #28: Kan teknologi ‘løse’ eldrebølgen?

Eldrebølgen skyller over Nord-Norge, og i kjølvannet ligger mange utfordringer. For hvordan skal vi greie å opprettholde et godt helse- og omsorgstilbud i fremtiden?

Kan løsningen finnes i velferdsteknologi? Og hva er egentlig velferdsteknologi?

Programleder Stein Vidar Loftås får besøk av et knippe av landsdelens fremste eksperter på området.

  • Siri Bjørvig er avdelingsleder for personlig e-helse ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.
  • Magne Nicolaisen er samhandlingssjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
  • Ingebjørg Vestrum er forsker ved Nord Universitet.
  • Lill Sverresdatter Larsen er leder av Norsk Sykepleierforbund.