Nord-Norge i verden #22: LIVE: Digital selvråderett

“Regulering er styring, ikke begrensning. Gjennom å regulere teknologiutviklingen, kan vi skape et handlingsrom og styrke desentralisering.” Førsteamanuensis Einar Sneve Martinussen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo løfter opp mulighetene som ligger i desentralisert teknologi. Han advarer samtidig mot å la utviklingen styres fra California, hvor de store selskapene prioriterer individuelle behov foran kollektive behov som arbeid, skatt og samfunnsutvikling. Hva skal egentlig digitalisering gjøre for oss? Hvilke muligheter ligger i digitalisering? Hvem er det digitale Nord-Norge for? I denne episoden får du lyden av Einar Sneve Martinussens foredrag under Agenda Nord-Norge i Narvik 11. november 2019.