Om Kunnskapsbanken

Utviklingen i Nord-Norge påvirkes av nasjonale og globale forhold som har betydning for etterspørsel, eksport og bytteforholdet vårt med omverdenen.

kbnn: er kunnskapsbanken med oppdatert viten om økonomisk og samfunnsrelatert utvikling for og om Nord-Norge.

Foto av Susanne Hætta for kbnn:

Vi ønsker å tilgjengeliggjøre kunnskap som videreutvikler Nord-Norge, og som kan skape en modig og framtidsrettet agenda.

Konjunkturbarometer for Nord-Norge har bidratt til kunnskap om landsdelen i 20 år, og Kunnskapsbanken er en del av SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsansvar – en hjørnestein i Samfunnsløftet.

Kunnskapsbanken blir til i samarbeid med kunnskapsprodusenter i Nord-Norge.

Nord-Norge er en internasjonal stormakt når verden framover fokuserer på havnæringene og marin bioproduksjon som løsningen for å dekke et økende globalt matbehov.

2W1B8967-RGB

Foto av Susanne Hætta for kbnn:

Våre samarbeids­partnere:


Konjunkturbarometeret for Nord-Norge
er produsert av Nordlandsforskning og Kunnskapsparken Bodø for SpareBank 1 Nord-Norge.

Rapporter
på Kunnskapsbanken er produsert av nordnorske kunnskapsprodusenter Norce, Salt, Nofima, Akvaplan-niva, Bedriftskompetanse og Capia
for SpareBank 1 Nord-Norge.

Redaktør
for Kunnskapsbanken er SpareBank 1 Nord-Norge ved Audhild Dahlstrøm

2W1B6728-RGB

Vår nettside er laget av TANK Tromsø (design & utvikling), Illustrasjoner av Liv Ragnhild Kjellmann, Fotografier av Bo Eide, Susanne Hætta, Marie Louise Somby