Konjunkturbarometer for Nord-Norge 2022

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge har siden 1995 vært en viktig kilde til økonomisk kunnskap om Nord-Norge. Barometeret er en statusrapport, samtidig som det peker på og synliggjør sammenhenger.

Du kan lese Konjunkturbarometer for Nord-Norge under – eller laste ned PDF av rapporten her.

39 MU
Liv b ulriksen kb 2022
08.11.2022

Nordnorsk vekst i en tid preget av usikkerhet

Les rapporten paa fem minutter kb 2022
08.11.2022

Les rapporten på 5 minutter

35 MU
08.11.2022

Nord-Norges forhold til omgivelsene

Globale og nasjonale forventninger har snudd
54 MG
08.11.2022

Festen er over, og usikkerheten øker

26 MG
08.11.2022

Klimautfordringene tiltar

9 MU
08.11.2022

Utviklingen og utsiktene for Norge

Landsdelen i et internasjonalt perspektiv
164 MG
08.11.2022

Geopolitikk og naboskap

12 MG
08.11.2022

Sektorene som står for landsdelens klimagassutslipp

15 MU
08.11.2022

Varestrømmer og viktige markeder

45 MG
08.11.2022

Arbeidsinnvandring viktig for vekst og verdiskaping

Levekår i Nord-Norge
3 MG
08.11.2022

Det gode liv i nord?

16 MG
08.11.2022

Frivilligheten står fortsatt sterkt

62 MU
08.11.2022

De eldre – en nøkkel til økt verdiskaping

14 MU
08.11.2022

Tilgang på kandidater til arbeidslivet

01 D5 C1722 E74 BB306 A7 C5750 BDAF8166
08.11.2022

Er forbruksfesten over?

120 MG
08.11.2022

Innvandrere opprettholder befolkningen

Næringsstruktur
25 MU
08.11.2022

Flere i jobb og økt mobilitet, men behov for mer arbeidsinkludering

157 MG
08.11.2022

Nyetableringer og konkurser

Aktuelle tema og utviklingstrekk i næringslivet
6 MU
08.11.2022

Sjømatnæringen – motoren i Nord-Norge

14 MG
08.11.2022

Energiregionen Nord-Norge

96 MU
08.11.2022

Er IKT den nye distriktsnæringen?

56 MU
08.11.2022

Reiselivet i gang etter pandemien, men fortsatt behov for omstilling

73 MU
08.11.2022

Går entreprenørene en tøff tid i møte?

89 MU
08.11.2022

Helseindustrien som innovasjonsmotor

Tidligere konjunkturbarometer
Gamle kber til kb 2022

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.