RAPPORT

Boligrapporten for Nord-Norge 2022

Boligrapporten for Nord-Norge 2022 ser nærmere på utviklingen av boligmarkedet i landsdelen. Rapporten er utarbeidet av KPB på vegne av Kunnskapsbanken for Nord-Norge.