BAROMETER 2020X

Hva mener unge voksne om Nord-Norge og fremtiden?

Resultatet publiseres snart!

Hva påvirker deres valg av utdanning, bosted og yrke? I barometer 2020x får unge i Nord-Norge selv løfte fram utfordringer og muligheter.

Trendene er tydelige: Unge voksne flytter fra distriktskommunene til byene. Fraflyttingen skaper hodebry i mange nordnorske kommuner, hvor synkende innbyggertall, lave fødselstall og en stadig aldrende befolkning preger lokalsamfunnene.

Men hvorfor skjer dette, og kan vi endre utviklingen?

Gjennom Barometer 2020x belyser unge voksne positive og negative sider ved livet i Nord-Norge. Hva fungerer godt der de bor, og hvilke områder bør forbedres? Hva former unge voksnes oppfatning av Nord-Norge, og hvordan kan vi gjøre landsdelen enda mer attraktiv?

Barometer 2020x skal gi lokale og nasjonale myndigheter et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger som påvirker unge voksnes livsvalg. Ved å gjennomføre spørreundersøkelser og workshops over tid gir Barometer 2020x et unikt innblikk i de mest sentrale utfordringene og mulighetene i nord.

Funnene fra Barometer 2020x blir publiserte her på kbnn.