BAROMETER 2020X

Barometer 2020x inneholder svar fra 574 unge voksne (18-34) og skal gi næringslivet, lokale og nasjonale myndigheter et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger som påvirker unge voksnes livsvalg.

Ved å gjennomføre spørreundersøkelser og workshops over tid gir Barometer 2020x et unikt innblikk i de mest sentrale utfordringene og mulighetene i nord.