Artikler

Kategorier:

2W1B1637-RGB

Den nordlige sjøruten: status

Dette er første rapport i en serie om shippingpotensialet i den nordlige sjørute mellom Europa og Asia, og framtidig industriutvikling langs samme strekning. I denne rapporten får du et solid kunnskapsgrunnlag!

Bilde-1

«Alt skal med» – en analyse av nordnorsk marin ingrediensindustri

Matforskningsinstituttet Nofima har analysert lønnsomheten til marin ingrediensindustri i Norge. Her presenteres et utdrag av disse resultatene, med fokus på Nord-Norge. Analysen viser at lønnsomheten varierer stort, samtidig som den peker på en rekke muligheter og utfordringer som bransjen står overfor.

Ayilascooter

Fortellinger fra nord: Ayla Iselin Hætta Isaksen, 15 år fra Tana

Jeg er femten år. Jeg har alltid bodd her i Tana, og går på sameskolen. Begge foreldrene mine jobber i politiet. Pappa er reinpoliti, og mamma … Jeg tror mamma er lensmann akkurat nå (ler). Ja, det er hun. Jeg har en søster, Ella Marie, hun er blitt ganske kjent de her siste månedene. Hun er fem år eldre enn meg.

Wibecke-016-web

Fortellinger fra nord

Det fins mange ulike framstillinger av Nord-Norge og det nordlige. Dette bildet er i endring. Fortellinger om råvarer og eksotisk natur er byttet ut med egne nordnorske, samiske og arktiske identitetsfortellinger. Landsdelen preges av forskning, vitenskap og utdanning.

Wibecke-013-web

Fortellinger fra nord: Wibecke Årst, 46 år, fra Tromsø

Wibecke er tidligere rusmisbruker og har en voksen datter. Wibecke startet opp og har drevet sin egen arbeidsplass i ni år. På Brukerbasen leder hun en tjeneste som hjelper tidligere rusmisbrukere tilbake til samfunnet. I dag har hun sin egen leilighet på Fagereng og sitter som representant i Rusreformutvalget.

Maria-018-web

Fortellinger fra nord: Maria Kvernmo Andreassen, 31 år, fra Tromsø

Maria bor utenfor Finnsnes og arbeider om bord i en selfangstskute. Hun er ofte lenge borte hjemmefra. Hun og samboeren planlegger å stifte familie. Det er dyrt å bygge bolig på bygda utenfor Finnsnes, men de ønsker å bli boende i landsdelen.

Svalbard-3394870

Havet og verdiene som skapes

25 prosent av all verdiskaping i Nord-Norge er generert av havet. Globalt er den tilsvarende andelen på knappe 2,5 prosent. Det er all grunn til å forvente at vi her i nord vil bli enda mer avhengige av havets verdier i årene som kommer.