Tall

Tall fra Telleren: Sterkeste befolkningsnedgang på over 20 år

Befolkningen i Nord-Norge har sunket med over 2000 innbyggere siden nyttår. Dette er den sterkeste befolkningsnedgangen på over 20 år. Hva skjer i Nord-Norge?

2W1B9771-RGB
Foto av Susanne Hætta for kbnn:
2W1B9771-RGB
Foto av Susanne Hætta for kbnn:

Tidligere i høst så vi på befolkningsendringene i Nord-Norge første halvår. Tallene viste en befolkningsnedgang på over 1000 personer; 666 færre innbyggere i første kvartal og 382 færre i andre kvartal. SSB har nylig publisert tall for tredje kvartal 2019, som viser en befolkningsvekst på 11 200 personer for hele Norge, som er noe høyere enn de tre foregående kvartalene.

Sammenlignet med tidligere års tredjekvartaler er årets vekst lavere enn de siste årene. Tredje kvartal har vanligvis flere fødsler, færre døde og høyere nettoinnvandring enn resten av året. Både antall fødsler og nettoinnvandringen fra utlandet synker. Hva viser så tallene for Nord-Norge? Fortsetter den negative utviklingen fra første halvår også i tredje kvartal?

I tredje kvartal 2019 hadde Nord-Norge en befolkningsnedgang på 1041 personer. Dette er det svakeste kvartalstallet så langt tilbake vi har data (1997). Hittil i år gir dette en nedgang på over 2000 innbyggere, noe som er den soleklart største befolkningsnedgangen Nord-Norge har opplevd de siste 20 årene. Nordland skiller seg kraftig ut med en nedgang på over 700 innbyggere, mens Troms og Finnmark hadde en nedgang på rundt 170 personer hver.

Hva har skjedd?

Antall fødsler, døde og innvandring fra utlandet skiller ikke i særlig grad fra tidligere kvartaler. Antall fødsler var 1 181, noe høyere enn i forrige kvartal, og like mange som i tredje kvartal i fjor. Det var 1035 døde, noe færre enn i andre kvartal, men litt høyere enn tredje kvartal i fjor. Nettoinnvandringen fra utlandet var på 613 personer, litt høyere enn forrige kvartal, men lavere enn tredje kvartal i fjor.

Den store driveren bak den kraftige befolkningsnedgangen er en innenlands fraflytting på hele 1800 personer. Dette er den høyeste fraflyttingen i et kvartal siden tredje kvartal 2000.

Nordland opplever den mest dramatiske nedgangen. Tallene for antall fødsler, døde og innvandring fra utlandet er relativt stabile sammenlignet med tidligere kvartaler. Også her er det innenlands fraflytting som driver folketallet nedover.

Nesten 1000 personer flyttet ut av Nordland i tredje kvartal 2019. Også for Nordland er dette den høyeste fraflyttingen siden tredje kvartal 2000.

Det er betydelige forskjeller i befolkningsutviklingen i ulike kommuner. Tromsø og Bodø har en samlet innenlands fraflytting på 128 personer, men likevel befolkningsvekst grunnet fødselsoverskudd og positiv nettoinnvandring fra utlandet.

De minst sentrale kommunene i Nord-Norge har både flere døde enn fødsler, og en sterk innenlands fraflytting. Bare i løpet av andre og tredje kvartal i år har rundt 1 prosent av innbyggerne flyttet ut av Nord-Norges minst sentrale kommuner.

Agenda Nord-Norge i forrige uke fokuserte Erna Solberg på Nord-Norges behov for arbeidskraft både i dag og i framtiden, og utfordringene med fraflytting i Nord-Norge. De siste befolkningstallene viser at disse utfordringene er høyst aktuelle.


Vi fortsetter å følge tallene på Telleren!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vær først ute og hold deg oppdatert med innhold fra kbnn: direkte på e-post.