Næringslivet rammes av lavere tillit til politikerne

Har tillit til politikere noe å si for næringslivet? – Ja, mener forsker Jonas Stein.

En ny rapport om tillit utarbeidet for Kunnskapsbanken viser at nordlendingenes lavere tillit til politikere også kan ramme næringslivet i Nord-Norge.

Forsker Jonas Stein ved Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet, har forsket på tillit, og sier sammenhengen er tydelig:

– Det er en spillover-effekt. Har du lav tillit til de politiske systemene, får du lavere tillit til lokale politikere og til bedrifter, sier Stein i podkasten Nord-Norge i verden.

Jonas-stein-og-stein-vidar-loftas-1

Foto: KBNN

Forsker Jonas Stein (til venstre) med programleder Stein-Vidar Loftås.

Les rapporten

Tillit - har det betydning for samfunnsutviklingen?

Kan bli krevende

I rapporten advarer Stein mot konsekvensene for samfunnet om tilliten fortsetter å synke i Nord-Norge:

– Det er ikke nødvendigvis en katastrofe at det er noen mindre forskjeller i politisk tillit mellom landsdelene. Men det kan bli krevende dersom man ikke er bevisst på at det er forskjeller og at det ikke gjøres tiltak for å forsøke å redusere forskjellene, skriver Stein.

Hør podkasten

Nord-Norge i verden #14: Hvorfor er tilliten lavere i nord?

Forskernes fem råd for å styrke tilliten:


1. Økt kvalitet på offentlige tjenester.

Ikke bare hvor mange penger man bruker, men også at alle aktører møter likebehandling, et klart regelverk og forutsigbarhet.

2. Øke kvaliteten på utdanning.

Også viktig at de som starter på utdanning, uansett nivå, fullfører denne utdanningen innen rimelig tid. Tilgang til videreutdanning som gir en formalisert grad. Det er allerede nonen slike utdanningstilbud, men det er områder som kan og bør styrkes.

3. Frivilligheten i Nord-Norge må styrkes.

Frivilligheten må også representere et mangfold av interesser – ikke bare innenfor idrett og kultur.

4. Demokratiet må styrkes.

Tiltak som kan bidra til mer debatter og informasjon om valg bør styrkes.

5. Ansvarliggjøring av alle

Det hviler en forpliktelse på hver og en av oss til å skape et samfunn hvor vi kan ha tillit til hverandre.

Les videre

48716808447_8243a886ef_k

Tillit - har det betydning for samfunnsutviklingen?

Hvorfor bry seg om tillit? Hvorfor bør vi bry oss om tilliten i samfunnet vårt er lav eller høy? Svaret er at tillit er avgjørende for et godt samfunn og for å utvikle et godt næringsliv. Men hvorfor er tilliten til politikerne våre lavere i Nord-Norge enn resten av landet?

Tillit-jonas-stein-forsker

Derfor har nordlendinger mindre tillit til politikere

Tilliten til politikerne er lavere i Nord-Norge enn i resten av landet. Forskere tror de nå har funnet svaret på hvorfor.

Jonas-stein-og-stein-vidar-loftas

Hvorfor er tilliten lavere i nord? (ord-for-ord)

Her er en transkripsjon av podkasten Nord-Norge i verden, episode 14: Hvorfor er tilliten lavere i nord?