Derfor har nordlendinger mindre tillit til politikere

Tilliten til politikerne er lavere i Nord-Norge enn i resten av landet. Forskere tror de nå har funnet svaret på hvorfor.

En ny rapport om tillit viser at nordlendinger har mindre tillit til nasjonale og lokale politikere enn resten av landet. Rapporten er utarbeidet av forsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, på vegne av Kunnskapsbanken.

Tillit-jonas-stein-forsker

Foto av Stortinget og Stig Brøndbo/UiT

Nordlendinger har lavere tillit til politikere enn innbyggere i resten av landet. Forsker Jonas Stein (innfelt) mener avstand til maktsentrum er hovedforklaringen.

Forskerne overrasket

Rapporten omhandler både generell tillit mellom folk flest, og mellom innbyggerne og politikerne. Og selv om tilliten generelt er høy, skiller Nord-Norge seg negativt ut.

Det som overrasket forskerne var at de vanlige forklaringene på lavere tillit ikke ga svar:

– Vi undersøkte for en rekke faktorer som utdanning, kjønn, alder og inntekt, men ingen av disse faktorene kunne forklare forskjellene i tillit mellom Nord-Norge og resten av landet, forteller Stein i podkasten Nord-Norge i verden.

Avstand er viktigst

Forskerne mener årsaken til den lavere tilliten til politikere i nord kort og greit er – avstand.

– Hovedforklaringen er geografisk avstand til maktsentrum, og dette funnet har fått internasjonal oppmerksomhet, forteller forsker Stein i podkasten.

Han etterlyser nå tiltak for å redusere forskjellene i tillit mellom landsdelene.

– Geografisk avstand er jo ikke noe man kan gjøre så mye med, og dette handler ikke om flere flyruter. Vi må være bevisste på utviklingen, og sette inn tiltak for å hindre at avstanden i tillit blir for stor. Dersom dette likevel skjer kan det få negative ringvirkninger i hele landet, mener Stein.

Opplever manglende forståelse

Rapporten Tillit – har det betydning for samfunnsutviklingen? peker blant annet på behovet for å styrke kvaliteten på offentlige tjenester og utdanning i Nord-Norge.

– Dette er helt sentralt for å styrke tilliten. Men dette handler også om å være bevisst på prosesser og hvordan man uttaler seg. Jeg tror alle som jobber i en organisasjon som har en ledelse i Oslo kan oppleve at ting blir ‘trødd’ nedover seg. Man kan oppleve at de som sitter i Oslo er opptatte av sine ting og ikke forstår utfordringene i Nord-Norge, forteller Stein i podkasten.

Opplever manglende forståelse

Rapporten ‘Tillit – har det betydning for samfunnsutviklingen?’ peker blant annet på behovet for å styrke kvaliteten på offentlige tjenester, legge til rette for frivillighet og styrke utdanningen i Nord-Norge.

– Dette er helt sentralt for å styrke tilliten. Men dette handler også om å være bevisst på prosesser og hvordan man uttaler seg. Jeg tror alle som jobber i en organisasjon som har en ledelse i Oslo kan oppleve at ting blir ‘trødd’ nedover seg. Man kan oppleve at de som sitter i Oslo er opptatte av sine ting og ikke forstår utfordringene i Nord-Norge, forteller Stein i podkasten.

Et politisk ansvar

Forskeren, som er tidligere Venstre-politiker i Tromsø, mener politikerne har et betydelig ansvar:

– Tilliten svekkes når de snakker om ting som ikke angår deg, eller om ting som ikke passer inn i den hverdagen du lever i. Og det er haugevis av eksempler hvor det har vært beslutninger som vedtas på et kontor i Oslo, og som ser fryktelig dumme og teite ut når de skal settes ut i livet i Båtsfjord eller Berlevåg – eller hvor det nå skal være, sier Stein.

– Og da tenker man automatisk at ‘de sitter der nede’, ‘de kjenner ikke til oss helt her ute’?

– Ja, og man begynner dermed å tro at de ikke jobber for det beste for hele landet.

Mer fra KbNN

Les videre