Data? Prøv Telleren! Nordnorsk data - på et fat.

Alle snakker om data. Data er gull når det blir tilgjengeliggjort og brukt, for det er ikke noe poeng med data i seg selv. La oss tenke på data som om det er veier. Vi bruker data for å ta beslutninger, akkurat som vi navigerer langs veiene for å komme til destinasjonen vår.

Skjermbilde-telleren

Skjermbilde fra Telleren

Vi kjører ikke bare fordi det er gøy, vi vil et sted. For akkurat som veier er data en infrastruktur som vi stoler på, og det er noe økonomien vår trenger for å kunne fungere. Statistikk og data er verdifullt når det blir brukt.

Å tilgjengeliggjøre informasjon er viktig, synes vi. Derfor har vi sammen med Capia startet et pilotprosjekt: Telleren – nordnorsk statistikk og data. Målet er å bygge et brukervennlig verktøy for å gi deg et tydelig bilde av nordnorsk data, et verktøy som kan hjelpe deg både med å forstå Nord-Norge og med å se mulighetene i samfunnet vårt.

Et verktøy der du kan sette sammen data fra flere kilder og tegne helt nye «bilder» av samfunnet vårt. Noen av bildene som data skaper, vil vi ikke like. Men vi må tørre å konfrontere disse bildene også for å skape gode debatter og grunnlag for endringer og forbedringer.

Og noen av bildene vil vi elske å løfte frem. Bilder av utvikling innen skole eller næringsliv der vi i landsdelen leder an. Der vi er best. For slike bilder finnes. Flere enn mange tror, mener vi.

Vårt ønske er at det blir mange som vil bruke «Telleren» aktivt innen utdanning, forvaltning, næringsliv osv. Vi skal gjøre vårt ytterste for å finne de aller beste datakildene, og utvikle verktøyet slik at data blir enklest mulig tilgjengelig.

Prøv Telleren her!

Pngbilde

Investeringstelleren visualisert - Redaksjonen

For akkurat som veier er data en infrastruktur som vi stoler på, og det er noe økonomien vår trenger for å kunne fungere. Statistikk og data er verdifullt når det blir brukt.

Les videre

Bru-i-Alta

Sjømatens veier fra Nord-Norge

Denne rapporten om sjømatens veier i nord gir et oversiktsbilde av hvor produksjonen skjer og hvilke ruter sjømaten tar mot markedene. Kunnskap og fakta i rapporten vil være relevant både for transportplanlegging og utvikling av mer effektive og bærekraftige transportløsninger fra landsdelen.

2W1B3226-RGB

Hvorfor har lakseprisen økt så kraftig?

Lakseprisen har doblet seg siden 2012, fra 32 kroner per kilo (inflasjonsjustert) til rundt 63 kroner de tre første månedene i 2019 (tall fra SSB). Årsakene bak økningen i lakseprisen er sammensatte. Vi har analysert effektene av endringer i eksportvolum, valutakurs og etterspørselsvekst, og sett på hvor mye disse har bidratt til prisøkningen på laks de siste åtte årene.