AGENDA NORD-NORGE

På Agenda Nord-Norge samles ledere, tenkere og engasjerte folk. Vi ønsker med samlingen å løfte opp problemstillinger basert på kunnskap - og bruker mulighetene vi har til å handle nytt, langsiktig og strategisk. Sammen med næringslivet, det offentlige og landsdelen.

Narvik (2019), Svolvær (2018), Mo i Rana (2017), Alta (2016), Bodø (2015) og Tromsø (2014).

Nordnorsk samarbeid har historisk gått gjennom ulike faser. Etter noen år med interessemotsetninger og avvikling av samarbeidsarenaer, ble det et behov for en felles nordnorsk koblingsarena. Derfor gikk LO, NHO og SpareBank 1 Nord-Norge i 2014 sammen og etablerte det første Agenda Nord-Norge.

Agenda Nord-Norge

2019: Identitet og økonomi

I 2019 tok vi et dypdykk i nordnorske data: Google-søk, SSB, konjunkturbarometer og en sylfersk undersøkelse blant landsdelens unge. Hvordan kan vi basert på innsikten lage løsninger og produkter andre vil identifisere seg med?

Vi hørte innlegg fra Arve Ulriksen fra Mo Industripark, Ingvild Endestad fra Fri, Marie Storli fra Rethinking Economics, Kjetil Bjorvatn fra The Choice Lab, Direktør Geir Axelsen fra Statistisk Sentralbyrå, Einar Sneve Martinussen fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Forfatter Caroline Kaspara Palonen, Seth Stephen-Davidowitz fra New York Times, Statsminister Erna Solberg, Sametingspresident Aili Keskitalo, Nye Stemmer, Ole Erik Almlid fra NHO, Ida Jakobsen fra The Edge, August Németh Winther konsernsjef Adecco (sommer 2019) og Hans Christian Gabrielsen fra LO.

Du kan se hele konferansens innhold her: