Tilbake til Agenda Nord-Norge 2022

Silje Karine Muotka

Sametingspresident

Silje Karine Muotka fra Nesseby er samisk politiker, bosatt i Áltá/ Alta, som representerer partiet Norgga Sámiid Riikasearvi - Norske Samers Riksforbund (NSR).

Etter sametingsvalget høsten 2021 ble hun valgt som sametingspresident, og dannet Beaiveálgu-samarbeidet sammen med Guovddášbellodat /Senterpartiet og Ávjovári Johttisápmelaččaid listu.

Muotka har vært medlem i sametingsrådet i perioden fra fra 2013 til 2021.

Hun ble første tidligere gang valgt til Sametinget i 2009, og representerte Nordre valgkrets. Hun ble gjenvalgt til Sametinget igjen under valget i 2013. Muotka ble samme året valgt inn i sametingsrådet og ble heltidspolitiker. I perioden 2013 til 2017 hadde Muotka det politiske ansvart for nærings- og utdanningssaker.

Under sametingsvalget i 2017 ble Muotka valgt inn igjen, og ble nok en gang valgt til sametingsrådet for flertallsposisjonen i Muohtačálmmit-samarbeidet. Muotkas ansvarsområder var næring, areal, miljøsaker og regionalpolitikk.

Muotka har siden ungdomstiden vært engasjert i samepolitiske spørsmål og har fra 1990-tallet hatt ulike verv i samiske organisasjoner. Hun er bosatt i Áltá/Alta og er prosjektleder ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Hun er gift og har to barn.

Muotkas faglige bakgrunn er studier i juss og kulturkunnskap ved Universitetet i Tromsø og masteremner i organisasjon og ledelse fra Handelshøgskolen i Bodø.

Relatert