Tilbake til Agenda Nord-Norge 2022

Samina Ansari

Gründer og daglig leder av Avyanna Diplomacy

Hun har utdanning innen Cyber Security og jus fra Universitet i Oslo og Universitet i Maastricht og en grad i Diplomati fra Sciences Po, Paris. Samina Ansari har ti års erfaring fra å jobbe med bærekraft, og har implementert prosjekter innenfor fred og stabilitet, mangfold og inkludering, menneskerettigheter og bærekraftig vekst for blant annet EU, FN, NATO og Goldman Sachs i USA, Europa og Sentral-Asia.

Hennes siste prosjekt var i Kabul, Afghanistan hvor Ansari jobbet med kvinners politiske og økonomiske rolle. For tiden er Ansari i Oslo, og har det siste året jobbet for Equality Check, et teknologidrevet og evidensbasert selskap som jobber for like muligheter, mangfold og kultur på arbeidsplassen. I dag jobber hun med geopolitisk risiko, cybersikkerhet og sosial bærekraft.

Relatert