Tilbake til Agenda Nord-Norge 2022

Peggy Hessen Følsvik

LO-leder

Peggy Hessen Følsvik er LOs leder, valgt av LO-kongressen i 2022. Hun har vært en del av LOs ledelse siden 2013, først en periode som førstesekretær, deretter som første nestleder fra 2017. Peggy har tidligere vært nestleder i Handel og Kontor, og har sin yrkesbakgrunn fra luftfarten.

Peggy Hessen Følsvik ble først konstituert som LO-leder av LOs sekretariat den 10. mars 2021, dagen etter LO-leder Hans-Christian Gabrielsens brå død, og valgt som LO-leder av LOs representantskap 6. mai. Hun er født 12. november 1960, er gift og har to voksne barn.

Fra 2004 var hun nestleder i Handel og Kontor. Da hun ble valgt inn i ledelsen i HK var hun leder av avd. 151 Fagforening for Luftfart og Reiseliv. Tidligere har hun vært klubbleder i Braathens Funksjonærklubb (heltidsverv), hatt ulike stillinger i Braathens ASA og vært kabinpersonale i Widerøes Flyselskap.

I Handel og Kontor hadde hun blant annet ansvaret for næringspolitikk, varehandel, arbeidstidsspørsmål og bedriftsdemokrati. I LO har hun arbeidet med arbeidsmiljøsaker, IA-avtalen, arbeidstid, likestilling og luftfarten.

Relatert