Tilbake til Agenda Nord-Norge 2022

Pål Eirik Berglund

Sjef Brigade Nord, Hæren

Pål Berglund har vært sjef for Brigade Nord siden oktober 2020. Brigaden er Hærens største avdeling, og er i hovedsak lokalisert i Troms. Berglund har variert operativ tjeneste både i Norge og ifra internasjonale operasjoner, blant annet med perioder i Afghanistan og ulike sjefsstillinger i Hæren.

Han har utdanning fra Befalsskolen for Kavaleriet, Krigsskolen og høyere utdanning ved den franske stabsskolen "Ecole de Guerre" i Paris. Berglund har i tillegg tjeneste fra Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben, og en periode som forsvarsattaché ved den Norske ambassaden i Paris.

Brigade nord er sentral i det norske Forsvarets tilstedeværelse i nord, og en nøkkelspiller i utviklingen av internasjonalt militært samarbeid i nordområdene.

Som en av regionens største arbeidsgivere med et økende kompetansebehov innenfor høyteknologiske systemer og en bred samvirkeflate innenfor beredskap og totalforsvar er det regionale samarbeidet innenfor alle samfunnsområder et satsningsområde.

Relatert