Tilbake til Agenda Nord-Norge 2021

Therese Kristiansen

HR Manager, KSAT

Therese Kristiansen startet sin space-karriere i Kongsberg Satellite Services AS (KSAT) i 2018 som HR-konsulent. I 2019 gjorde hun som mange satellitter gjør og gikk over i en ny bane - da som selskapets HR Manager.

Hun er utdannet økonom med en master i ledelse, og innehar en spesialisering i motivasjon hos nytilsatte medarbeidere.

Therese har i flere år jobbet innen hotell- og restaurantnæringen både lokalt og nasjonalt. Som tidligere økonomileder har hun fått ta del i etablering og oppbygging av en rekke ulike bedrifter.

Med den sterke veksten som KSAT opplever, har hun til nå vært med på å rekruttere over 150 ansatte til bedriften. I denne prosessen har hun blant annet vært med på å rekruttere på tvers av landegrenser og hatt et sterkt fokus på å sikre mangfold i bedriften.

Therese elsker og lever for Nord-Norge. Hun er en som sjelden ser begrensninger - kun muligheter.

Relatert