Tilbake til Agenda Nord-Norge 2021

Roger Heimli

Nestleder i LO

Roger Heimli er nestleder i LO. Han ble valgt på kongressen i 2017 etter en periode i Fagforbundets ledelse.

Han har en lang historie som tillitsvalgt, helt tilbake til arbeidsplassen i Bergen kommune på 1990-tallet.

Roger er utdannet rørlegger, men er blitt noen år siden det ble praktisert!

Relatert