Tilbake til Agenda Nord-Norge 2021

Line Sundnes

Sykepleier

Line Sundnes er 30 år gammel. Hun er fra Harstad og nå bosatt i Bodø. Line er sykepleier på åttende året og har videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Hun brenner for åpenhet rundt psykisk helse og er åpen rundt egne erfaringer med psykisk helse og uhelse. Dette i håp om å inspirere og normalisere det å snakke om psykisk helse og uhelse. Hun kommer til Agenda Nord-Norge for å fortelle sin historie.

Relatert