Tilbake til Agenda Nord-Norge 2021

Camilla Stoltenberg

Camilla Stoltenberg ble direktør i Folkehelseinstituttet i 2012 og er i tillegg professor II ved Universitetet i Bergen.

Hun er lege og forsker med doktorgrad i epidemiologi og har vært leder i Folkehelseinstituttet siden 2001, blant annet med ansvar for utvikling av nasjonale helseregistre, biobanker, Den norske mor og barnundersøkelsen (MoBa) og andre helseundersøkelser. I 2001 var hun en av initiativtakerne til å etablere psykisk helse i Folkehelseinstituttet. Siden 2000 har hun arbeidet med forskning om utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser, spesielt hos barn.

Hun har flere verv, blant annet som leder av HelseOmsorg21-rådet, medlem av Nasjonalt e-helsestyre, medlem av rådgivningsgrupper for det internasjonale sykdomsbyrdeprosjektet og EAT, og styret i den internasjonale organisasjonen av folkehelseinstitutter.

Stoltenberg har leder et ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner som leverte en NOU i februar 2019. Hun er fast skribent i Morgenbladet.

Relatert